Děkujeme za registraci na konferenci

Týden před konferencí Vám bude zaslána faktura . Přesný program naleznete zde